tally in Rumeno

pronuncia
n. răboj, însemnare, etichetă aplicată pe bagaje, duplicat, copie
v. calcula, număra, socoti, răboji, acorda, controla mărfuri, coincide, ajusta, adapta, corespunde, concilia, potrivi: se potrivi, aplica o etichetă pe un pachet

Frasi Di Esempio

I am pleased that virtually all the results of the EP report tally with those of the Commission report.
Sunt foarte mulţumit că aproape toate rezultatele raportului PE se regăsesc în raportul Comisiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is essential to acknowledge that the results achieved up to now do not tally with the ambition behind this idea.
Este esenţial să se recunoască faptul că rezultatele obţinute până în prezent nu corespund cu ambiţia care stă la baza acestei idei.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
These elements tally with the positions taking shape within the Council with a view to the Nagoya conference.
Aceste elemente se potrivesc poziţiilor care se conturează în Consiliu cu privire la conferinţa de la Nagoya.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I should now like to move on to something new, which I think tallies perfectly with the rapporteur's line, and that is the momentum created by the Lisbon Treaty which we have to uphold.
Aș dori să trec acum la un alt subiect, care cred că se potrivește perfect cu afirmațiile raportoarei, și anume avântul creat de Tratatul de la Lisabona, pe care trebuie să-l susținem.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
However, the crux of the matter - and probably the stumbling block - will be agreeing a figure that tallies with the policies described in the report.
Totuşi, esenţa problemei - şi, probabil, obstacolul - va fi convenirea unei cifre care să se potrivească cu politicile descrise în raport.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com