weak in Rumeno

pronuncia
a. slab, slăbuţ, anemic, obosit, moleşit, slăbănog, bleg, ofticos, delicat, firav, molatic, mic, subţire, moale, şubred, încet, plăpând, lânced, diluat

Frasi Di Esempio

The string is very weak.
Frânghia e foarte slabă.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He's a weak-willed man.
El este un om cu voința slabă.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Weak regional security and inter-community tensions affect the internal situation of the country, especially in the Ogaden, where access to the population still remains constrained.
Securitatea regională precară şi tensiunile intracomunitare afectează situaţia internă a ţării, în special în Ogaden, unde accesul la populaţie este încă restrictiv.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The current gas crisis shows once more how weak and ineffective our EU energy policy is.
Criza actuală a gazului demonstrează încă o dată cât de fragilă şi de ineficientă este politica energetică a UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
Instrumentul pregătit a fost unul slab și nu a întrunit nevoile curente.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The scale and type of attacks carried out on Gaza by a modern army against a besieged people, who are already weak as a result of isolation and siege, is absolutely horrific.
Amploarea şi natura atacurilor desfăşurate în Gaza de către o armată modernă împotriva unui popor asediat, care este deja slăbit ca urmare a izolării şi a asediului, sunt absolut oripilante.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
No protection for the weak and market speculation?
Nu există protecţie pentru cei slabi şi pentru specularea pieţei?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Nevertheless, Parliament could have sent out a stronger signal; the resolution remains too weak on some points.
Cu toate acestea, Parlamentul ar fi putut trimite un semnal mai puternic; rezoluţia rămâne prea slabă în unele puncte.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
How, though, can a Member State be supplied via another Member State if the interconnections are weak or non-existent?
Dar cum poate un stat membru să fie aprovizionat prin intermediul unui alt stat membru dacă interconexiunile sunt slabe sau inexistente?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This is a particularly weak argument, but any stick will apparently do to beat a dog and to hold debates, to provide real arguments for an issue such as pay for stay-at-home parents.
Este un argument foarte şubred, dar aparent orice soluţie poate rezolva problema şi poate justifica orice dezbatere, poate a furniza argumente reale pentru o chestiunea ca remunerarea părinţilor care stau acasă.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

wanting in physical strength: shoddy, tender, pale, vulnerable, wan, strength, debilitated, lame, faint, pallid, anemic, gutless, flimsy, wishy-washy, sick, anaemic, jerry-built, adynamic, asthenic, delicate, namby-pamby, enervated, feeble, weakened, untoughened, spineless, powerless, puny
overly diluted; thin and insipid: watery, diluted, washy, dilute
wanting in moral strength, courage, or will; having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings: fallible, imperfect, human, frail
(used of vowels or syllables) pronounced with little or no stress: light, unaccented, unstressed
(used of verbs) having standard (or regular) inflection: regular
deficient in magnitude; barely perceptible; lacking clarity or brightness or loudness etc: perceptible, faint
likely to fail under stress or pressure: fallible
not having authority, political strength, or governing power: powerless
deficient in intelligence or mental power: stupid
tending downward in price: downdictionary extension
© dictionarist.com