exacting in Turco

pronuncia
s. titiz, zor beğenen, müşkülpesent, sert, hoşgörüsüz, zor, zahmetli, detaylı

Frasi Di Esempio

Can you tell me the exact time please?
Bana tam saati söyleyebilir misiniz lütfen?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Can you give an exact report of what happened?
Ne olduğu hakkında tam bir rapor verebilir misin?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I don't know the exact place I was born.
Tam olarak doğduğum yeri bilmiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I know the exact time when that happened.
Onun olduğu tam zamanı biliyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I don't know the exact length of this bridge.
Bu köprünün tam uzunluğunu bilmiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I do not know the exact place that I was born.
Doğduğum tam yeri bilmiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The exact temperature is 22. 68 degrees Celsius.
Kesin sıcaklık 22.68 derece Celsiustur.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I can't get at the exact meaning of the sentence.
Ben cümlenin tam anlamını ima edemiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'd like to know the exact exchange rate for yen.
Yen için tam döviz kurunu bilmek istiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I forgot what the exact price was but it was about 170 dollars.
Tam fiyatın ne olduğunu unuttum fakat 170 dolar civarındaydı.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

demanding: exact, rigid, rigourous, scrupulous, severe, strict, unbending


© dictionarist.com