plain in Turco

pronuncia
i. düzlük, ova
s. sade, süssüz, yalın, düz, desensiz, gösterişsiz, çirkin, açık, net, dürüst, su katılmamış, engebesiz
zf. sade bir biçimde, yalın bir dille

Frasi Di Esempio

We are used to eating plain food.
Biz sade yemek yemeğe alışkınız.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He made a speech in plain English.
Yalın bir ingilizce ile konuşma yaptı.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Could you put it in plain language?
Onu sade bir dille söyleyebilir misin?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'm just a plain old office worker.
Ben sadece düz eski bir ofis çalışanıyım.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Could you say that in plain English?
Onu anlaşılır bir ingilizce ile söyler misin?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He gives plain simple explanations.
Sade basit açıklamalar yapar.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Will you explain it in plain English?
Onu anlaşılır bir ingilizce ile açıklar mısınız?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
There were no fences on the great plains.
Büyük ovalarda hiç çit yoktu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is plain that you have done this before.
Bunu daha önce yaptığın açık.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Calvin Coolidge was quiet and plain-looking.
Calvin Coolidge sessiz ve sade görünümlüydü.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

1. direct: downright, sheer, transparent
2. obvious: apparent, clear, distinct, evident, intelligible, lucid, manifest
3. honest: artless, blunt, candid, direct, frank, guileless, ingenuous
4. simple: frugal, discreet, homely, dry, homey, unadorned, unpretentious
5. unattractive: homely, unbeautiful, ugly
6. ordinary: common, commonplace
7. level: even, flat, plane, smooth
8. prairie: level, expanse, plateau, mesa© dictionarist.com