reduction in Turco

pronuncia
i. indirim, düşürme, azalma, düşüş, dönüştürme, haline getirme, ayırma, indirgeme, iskonto, ergime, boyun eğdirme, negatifi zayıflatma, küçültme, küçültülmüş resim, yerine oturtma [tıp.]

Frasi Di Esempio

He advocated the reduction of taxes.
Vergilerin azaltılmasını savundu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It's not porn. It's a Web site about breast reduction surgery.
Porno değil. Göğüs küçültme ameliyatıyla ilgili bir internet sayfası.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Nothing. I-I just suggested that Chelsea's back pain might benefit from breast reduction surgery.
Hiçbir şey. Göğüs küçültme ameliyatının Chelsea'nin sırt ağrısına iyi gelebileceğini önerdim.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It's not porn. It's a Web site
about breast reduction surgery.
Porno değil. Göğüs küçültme ameliyatıyla
ilgili bir internet sayfası.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We cannot offer a further price reduction under the current circumstances.
Biz, mevcut koşullar altında daha fazla fiyat indirimi teklif edemeyiz.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He advocated reduction of taxes.
O, vergilerin azaltılmasını savundu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
There's been a reduction in personnel at our factory.
Fabrikamızdaki personelde bir azalma oldu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We protested against the reduction in wages.
Biz ücretlerin azaltılmasını protesto ettik.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We would ask you to give us a price reduction of 5%.
Bize %5'lik bir fiyat indirimi vermenizi istiyoruz.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
dictionary extension
© dictionarist.com