tedious in Turco

pronuncia
s. sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı

Frasi Di Esempio

Your eccentricities can make you either charming or tedious.
Senin eksantrikliğin seni ya sevimli ya da sıkıcı yapabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It's very tedious, Dr. Stauffer. But there is one great advantage. This way we'll find out who's healthy and fit for work.
Bu çok sıkıcı, Dr. Stauffer. Ama büyük bir yararı var. Bu yolla kimin sağlıklı ve çalışmaya uygun olduğunu bulacağız.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
One of the great disservices institutional education has done to us is to convince us that learning is by nature tedious, boring, and hard.
Geleneksel eğitimin bize yaptığı en büyük kötülük; öğrenmenin, doğası gereği, meşakkatli, yorucu ve zor bir iş olduğuna bizi ikna etmesidir.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
For the most part, our learning in schools is just that, tedious and boring.
Genellikle, okulda gördüğümüz öğrenim sadece yorucu ve sıkıcı olmaktan ibarettir.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
If life is ridiculous and absurd, be glad that it is not tedious.
Eğer hayat gülünç ve saçma ise dert etmeyin çünkü bu en azından sıkıcı değil demektir.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It can be tedious.
O sıkıcı olabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It was a tedious job.
O bir bıktırıcı işti.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Thanks to you, the backlog of tedious work has been completed.
Senin sayende, sıkıcı iş birikimi tamamlandı.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
They are weary of their tedious work.
Onlar can sıkıcı işlerinden dolayı bitkindiler.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This can get tedious.
Bu sıkıcı olabilir.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!dictionary extension
© dictionarist.com