Job in Vietnamita

pronuncia
n. công việc, việc, việc làm, việc làm khoán, việc làm thuê

Frasi Di Esempio

The job is half done.
Cũng được hòm hòm rồi.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She is always complaining of her job.
Cô ta luôn phàn nàn về công việc của mình.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She's practicing English so she can get a better job.
Cô ta thực hành tiếng Anh để kiếm một công việc tốt hơn.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I am satisfied with my job.
Tôi hài lòng về cương vị công tác của tôi.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Don't give up. Stick with the job.
Đừng từ bỏ. Bám lấy công việc đó.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Their company created forty new jobs.
Công ty của họ đã tạo ra thêm bốn mươi chỗ làm.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Tom was sick of his job.
Tom đã quá mệt mỏi với công việc.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Mary found a job.
Mary đã tìm được việc.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This must be one of the worst jobs in the world.
Đây có lẽ là công việc tệ nhất trên thế giới.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

1. task: assignment, chore, duty, role
2. employment: vocation, business, position, post, billet, engagement, appointment
3. dupe: fool, gull, hoax© dictionarist.com