annoying in Vietnamita

pronuncia
a. làm trái ý, làm phiền, chọc tức

Frasi Di Esempio

I worry that, because the Japanese lines in this site are written with furigana, they take up a lot of space, and the people who don't even care about them in the first place might find them annoying.
Tôi lo ngại là, bởi vì những dòng tiếng Nhật ở trang này được viết với furigana, chúng chiếm rất nhiều khoảng trống, và mọi người không quan tâm rằng chúng ở vị trí đầu sẽ thấy rất phiền phức.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

causing irritation or annoyance: disagreeable, pestering, nettlesome, plaguey, plaguy, galling, teasing, vexing, pesky, bothersome, vexatious, pestiferous, irritating
the act of troubling or annoying someone: annoyance, red flag, mistreatment, exasperation, irritation, vexation


© dictionarist.com