punch in Inglese

pronuncia
n. shrub

punch in Olandese

pronuncia
npr. jan klaassen

Frasi Di Esempio

This happens when a person tries to hurt another person through punching, hitting, and kicking.
Dit gebeurt wanneer een persoon probeert een andere persoon pijn te doen door middel van ponsen, slaan en schoppen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I bought a new sweater and I'm as pleased as Punch with it!
Ik heb een nieuwe trui gekocht en ik ben er zó groos mee!
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She punched him in the face.
Zij sloeg hem in het gezicht.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The conductor forgot to punch my ticket.
De conducteur is vergeten mijn kaartje te stempelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Tom punched him in the face.
Tom stompte hem in het gezicht.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Frankly, the EU is not punching its weight in research, although some Member States are very good.
Het moet gezegd worden dat de EU weinig slagvaardig is op het gebied van onderzoek, al zijn er lidstaten die het wel goed doen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He had subsequently died from their kicks and punches.
Hij is aan hun slagen en schoppen overleden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
At the same time, we should not punch above our weight, for then we will remain bogged down in fine words.
Tegelijk moeten we niet een te grote broek aantrekken want dan zullen we in mooie woorden blijven steken.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I have to say that the Union is punching above its weight.
Ik moet vaststellen, dat de jas die de Unie zich poogt aan te meten, te groot voor haar is.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We have clout and we need to punch our weight in Johannesburg, but I acknowledge that it will be difficult.
We hebben invloed, en we moeten proberen in Johnannesburg zoveel mogelijk van die invloed aan te wenden, maar ik geef toe dat het moeilijk zal worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!© dictionarist.com