public in Rumeno

pronuncia
n. public, om: oameni
a. public, stat: de stat, popular, tot: pentru toţi

public in Inglese

n. public, audience
a. public, social, state
adv. publicly, openly, overtly

Frasi Di Esempio

Să faci calcule este singurul mod social acceptabil de a te masturba în public.
Doing math is the only socially acceptable way to masturbate in public.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Vreau să mă plâng în mod public despre asta.
I want to publicly complain about that.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Ar trebui de asemenea să avem în vedere că problema schimbului de informaţii între instituţii nu se referă la accesul public şi considerăm că acest aspect ar trebui tratat separat, după cum se întâmplă în prezent.
We should also keep in mind that the question of sharing information between institutions is not related to public access and we think that this should be handled separately, as it is currently.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Singura soluţie este să asigurăm un control poliţienesc strict, precum şi controale la graniţă şi să facem public numele companiilor care încalcă drepturile animalelor, astfel încât consumatorii să le poată evita.
The only solution is to ensure stricter police control, as well as border controls, and to release the names of companies which violate animal rights to the public, so that consumers might avoid them.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Aici consider că este nevoie de parteneriate public-privat.
There, I think that public-private partnerships are necessary.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Solicit Comisiei Europene să informeze public în legătură cu motivele care au generat această situaţie.
I urge the European Commission to make public information indicating the reasons which have sparked this situation.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
în scris. -(Italia) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, am votat pentru propunerea făcută de domnul Cappato privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei.
in writing. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I voted for the proposal submitted by Mr Cappato on public access to European Parliament, Council and Commission documents.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Acest lucru poate fi obţinut doar prin accesul public la documentele celor trei instituţii.
This can only be achieved through public access to the documents of the three institutions.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Vi s-a dat şansa şi puterea de a declara public că Tratatul de la Lisabona este mort, după exemplul referendumului irlandez, şi ne-a condus pe un drum înfundat.
You have been given the opportunity and the power to declare publicly that the Treaty of Lisbon is dead in the wake of the Irish referendum and that it has led us up a blind alley.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Domnule preşedinte, bine aţi venit, doamnă comisar, mâine vom vota raportul pregătit de colegul meu, domnul Cappato, privind accesul public la documente.
Mr President, welcome Commissioner, tomorrow we will vote on the report prepared by my fellow Member, Mr Cappato, on public access to documents.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

not private; open to or concerning the people as a whole: unexclusive, in the public eye, state-supported, national, exoteric, semipublic, unrestricted, overt, open
an advertising campaign intended to improve public relations: ad campaign, ad blitz, advertising campaign
showing unselfish interest in the public welfare: unselfish
a company that performs a public service; subject to government regulation: water company, telephone company, phone service, gas company, bus company, service, public utility company, bus service, phone company, light company, telco, electric company, waterworks, public utility, power service, telephone service, gas service, power company, utility
people in general considered as a whole: people, populace, admass, audience, world
affecting the people or community as a whole: common
a body of people sharing some common interest: body© dictionarist.com